Óvodai, iskolai szocmunka - Városi Szociális Központ Fehérgyarmat

Városi Szociális Központ
Fehérgyarmat
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

A kedvezményezett neve: Városi Szociális Központ
A projekt címe: Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Fehérgyarmati járásban
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.9-16-2016-00021
A szerződött támogatás összege: 40 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 12. 31.
A projekt tartalmának bemutatása:
A projektgazda a Városi Szociális Központ Fehérgyarmat. A projekt átfogó célja az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok (köztük a szociálisan hátrányos helyzetűek) szociális jólétének, életminőségének javítása az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás feltételeinek megteremtésével, szakmai tartalmának, a fenntartásához és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges humán és pénzügyi források meghatározásával. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység eszköztárának kialakítása, adaptálása, az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kialakításának programja az adott intézményen belül felmerült problémáknak, a helyi viszonyoknak megfelelően. A program magában foglalja a szolgáltatás nyújtásának megtervezését, szervezését, a tevékenység kialakítását adott intézményre vonatkoztatva, ide értve a szolgáltatást nyújtó szakemberek biztosítását. Cél a köznevelési intézmények, a család és gyermekjóléti szolgáltatások közös eljárásrendjének kialakítása.
A projekt részcéljai:
-          Óvodai és iskolai színtéren a szociális segítés eszköztárának kialakítása és megjelenítése (egyéni, csoportos és közösségi segítő tevékenységek keretében)
-          A gyermekek, tanulók, szülők, óvodapedagógusok, pedagógusok részére adekvát szakmai segítség nyújtása.
-          Az elsődleges prevenció megerősítése.
-          Az észlelő-és jelzőrendszer működésének segítése.
-          Egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése.
-          A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása.
-          A veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, a veszélyhelyzet megszűntetésében való segítség, ezen ismeret alapján prevenciós eszközök azonosítása, alkalmazása.
-         
A projekt célcsoportja:
Közvetlen célcsoport: Járásszékhely települési önkormányzat család-és gyermekjóléti központjai.
Közvetett célcsoport: Az adott járás településeinek az óvodáiban, az általános iskoláiban és a középfokú köznevelési intézményekbe járó gyermekek, fiatalok. - érintett szülők, nevelőszülők, gondviselők; - érintett óvodapedagógusok, pedagógusok, az érintett köznevelési intézmények közösségei (nevelőtestület; óvodai, iskolai csoport).
A projektünkben a bevonásra kerülő köznevelési intézmények összesített létszámadatát figyelembe véve 5 fő óvodai és iskolai szociális segítő foglalkoztatása történik. A projektet 18 hónap alatt valósítjuk meg, 2017. 07.01. és 2018. 12. 31. között, az igényelt támogatás összege: 40.000.000 Ft.
A bevonásra kerülő köznevelési intézmények statisztikai adatait és egyéb jellemzőit a szükségletfelmérés tartalmazza. A projekt szakmai tartalmát részletesen a szakmai terv és a szolgáltatási terv tartalmazza.
Készítette: Gecsey
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz